CONCURS D’APARADORS, BALCONS I FAÇANES

Dia i hora: 9 de juliol de 2020, a les 09:00
Lloc: Carrers i botigues d'Esparreguera
Organitza: La Fede

Del 9 al 12 de juliol

La Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera, conjuntament amb les entitats que la conformen (Colla de Diables d’Esparreguera, Colla Bastonera del Montserratí, Castellers d’Esparreguera, Ball de Gitanes Montserratines i Geganters d’Esparreguera) presenta la tercera edició del Premi d’aparadors i primera edició del Premi de balcons i façanes de la “Festa Major d’Esparreguera 2020”, amb l’objectiu de contribuir a l’impuls de la festa i al reconeixement dels seus elements tradicionals.

L’alegria per la nostra festa esparreguerina es demostra cada any entre tots els habitants de la vila, que són qui realment fan la festa. És per això que des de la Federació i les entitats que la conformen han considerat que la vivència de la festa ha d’implicar també als locals comercials, que amb la seva decoració festiva poden demostrar que viuen la festa.

Bases del concurs.
1) L’objecte d’aquest concurs és l’embelliment d’aparadors, balcons i façanes amb motiu de la Festa Major d’Esparreguera 2020.
2) Podran participar-hi els titulars de les activitats comercials de la vila d’Esparreguera, com també tots aquells particulars que ho desitgin i tinguin habitatge o comerç a la vila.
3) Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions com locals comercials, i habitatges particulars tingui al seu nom.
4) Les inscripcions hauran d’efectuar-se abans de les 14 hores del dia 5 de juliol de 2020, en aquest formulari. No s’acceptaran inscripcions fora d’aquesta data.
5) El tema del concurs són els actes organitzats per la Federació o qualsevol de les entitats que la conformen, els personatges i elements festius propis de la vila, com la seva patrona Santa Eulàlia, i qualsevol expressió de cultura popular i tradicional de la Festa Major d’Esparreguera tal com es viu a la vila. Es valoraran aspectes com l’artístic, l’originalitat, la creativitat, la innovació, la fidelitat a la tradició, la vivència de la festa o l’ús dels productes propis de l’establiment (en cas de comerços).
6) La participació en el concurs és gratuïta.
7) El jurat en el cas de comerços només podrà valorar l’exposició a l’aparador o taulells, i en cap cas la resta de la decoració interior de l’establiment comercial. En el cas de cases particulars es tindrà en compte el balcó, i/o la façana si també es decora.
8) Es determinaran dos premis per categoria. El qual constaran de:
CATEGORIA COMERCIAL.
– Permi jurat. 150,00 € en metàl·lic i una rajola commemorativa.
– Permi votació popular. 100,00 € en metàl·lic i una rajola commemorativa.
CATEGORIA PARTICULAR.
– Premi jurat. 150,00 € a gastar en un comerç d’esparreguera a triar i una rajola commemorativa.
– Premi votació popular. 100,00 € a gastar en un comerç d’esparreguera a triar i una rajola commemorativa.
9) Es recomana als participants que mantinguin la il·luminació dels aparadors durant les nits de la Festa Major (del 9 al 13 de juliol) mentre ho considerin oportú, especialment les nits de divendres, dissabte i diumenge, mentre això no suposi cap dificultat per a la seguretat de l’establiment, i baix la responsabilitat del titular d’aquest.
10) El muntatge de l’aparador i balcons, amb tots els seus elements, haurà d’estar exposat del dia 9 fins al dia 13 de juliol (inclosos), sense poder-se retirar cap dels elements, excepte en cas de venda, que serà substituït per un altre objecte de similars característiques i harmonia dins el conjunt.
11) El jurat estarà integrat per persones vinculades al món dels aparadors, les arts plàstiques i a la Festa Major d’Esparreguera, seleccionades per l’organització.
12) El jurat visitarà els aparadors inscrits en el concurs entre el dia 9 i 10 de juliol de 2020, en horari comercial.
13) El lliurament de premis tindrà lloc el dilluns 13 de juliol de 2020 a la tarda.
14) El jurat podrà declarar desert el concurs, desestimar els aparadors o balcons amb un contingut que no sigui adequat, desqualificar els aparadors o balcons que no compleixin algun dels punts d’aquestes bases i atorgar accèssits si ho creu oportú. El seu veredicte serà inapel·lable.
15) El vot popular es durà a terme via la pàgina del Facebook de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera. L’aparador i balcó que més “M’agrades” rebin seran els guanyadors. La votació serà efectiva durant el diumenge 12 de juliol des de les 9.00 h i les 21.00 h.
16) La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació, per part dels participants de les presents bases.

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/XxYU6i9dEHJiizLE8

SEGUEIX I COMPARTEIX:

Check out our
i

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle.