OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR

Dia i hora: 12 de juliol de 2020, a les 12:00
Lloc: Església de Santa Eulàlia
Organitza: Parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera

SEGUEIX I COMPARTEIX:

Check out our
i

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle.